Andy Joghi

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Scroll to Top

Behandeling

Algemeen:

 • Binnen de praktijk bied ik zowel behandeling als diagnostiek aan voornamelijk kinderen van 2 tot 18 jaar. De meeste kinderen die op dit moment komen hebben de basisschoolleeftijd tot en met klas 1-2 middelbare school. De kinderen en jongeren zitten op regulier onderwijs, cluster onderwijs en soms hebben ze dagbesteding zoals op een KDC/ AC.

Onderzoek:

 • Binnen de praktijk doe ik diverse soorten onderzoeken zoals onderzoek naar ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsproblemen met een meer biologische oorsprong zoals bijv. ADHD, autisme, , onderzoek naar problemen t.g.v. pedagogische/ opvoedmoeilijkheden, etc.
 • Onderzoek is handelingsgericht. Hierdoor is de diagnostiek niet op zichzelf staand, maar altijd bedoeld om een situatie te verbeteren, inzicht te geven, probleem op te lossen.

Behandeling:

 • Ik geef behandeling aan het kind en neem hierin zo veel mogelijk ouders al dan niet via ouderbegeleiding mee.
 • Systeemgericht werken (systemische blik) vind ik belangrijk in de behandelingen. Hierdoor wordt naast het kind en ouders ook de context van school actief betrokken.
 • De behandelingen zijn gericht op omgaan met knelpunten vanuit ADHD/ Autisme/ hechting/ trauma/ scheiding/ etc.
 • Psycho educatie en mediatietherapie wordt ingezet waar nodig.
 • In de behandelingen pas ik maatwerk toe. Dat wat dit kind, dit gezin nodig heeft (op basis van hun hulpvraag) om weer zelf verder te kunnen is dan het uitgangspunt

Aanvullend:

 • Ik ben GZ psycholoog en orthopedagoog generalist en heb veel ervaring binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking opgedaan. Dit werkveld heeft ertoe geleid dat ik breed kijk naar hulpvragen/gedrag en dat ik in de behandeling datgene biedt wat nodig is. Dit houdt in dat ik naast protocollen vooral eclectisch te werk ga.
 • Het werken vanuit een holistische blik vind ik belangrijk. Ik kijk naar meerde levensgebieden, maar ook binnen het kind naar meerdere domeinen (motoriek, sociaal, communicatie, etc.).
 • Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het kind/ de hulpvraag maak ik gebruik van verschillende materialen zoals spelletjes, speelgoed, etc.
 • Ik zet veel verschillende manieren / middelen/ interventies in, zodat de behandeling niet alleen bestaat uit praten over maar ook ervaren/doen/oefenen. 
 • Daar waar nodig vraag ik extern advies en betrek in andere deskundigheden bij een gezin. Hierdoor ontstaat er samenwerking met meerdere professionals rondom een kind/gezin. Zodra het kan probeer ik af te schalen en ook daarvoor netwerk ik.
 • Ik werk met enkele andere zorgaanbieders al dan niet via onder aannemerschap samen.
 • Ik sta open voor nieuwe uitdagingen.
 • Op dit moment is de praktijk een eenmanszaak. In de nabije toekomst wil ik uitbreiden naar een team van deskundigen.
 • Vanuit de praktijk geef ik supervisie aan pedagogen, psychologen, zowel voor herregistratie als op persoonlijke wens.

Persoonlijk

 • Vanuit cliënten wordt aangegeven dat ze mijn geduld erg fijn vinden
 • Ook geven ze aan dat ik ze op hun gemak stel en echt intrinsiek geïnteresseerd ben in het kind.
 • Vragen kunnen gesteld worden en ik neem ze serieus en mee in de behandeling.
 • Ik ben motiverend, zoek steeds naar mogelijkheden.
 • Het werken met materialen wordt ook erg gewaardeerd
 • In samenwerking met anderen vind ik het belangrijk dat er gelijkwaardig met elkaar om gegaan wordt en deskundigheid van elkaar benut wordt.
 • Tegelijk vind ik het belangrijk om zelf, maar ook als de ander oprecht nieuwsgierig is.
 • Ik heb een analytische blik, zie verbanden en kan die tussen verschillende disciplines bespreekbaar maken zodat op elkaar afgestemd kan worden.
 • Ik sta open voor sparren, geef grenzen aan en kan regievoeren, zodat in een samenwerking de ander weet wat hij aan mij heeft

Contra-indicatie voor inzet vanuit de praktijk:

 • Zodra een hulpvraag 24 uurs zorg/ inzet / bereikbaarheid of opname vraagt.
 • Crisisgevoelige hulpvragen
 • Als er meerdere disciplines ingezet moeten worden.
 • Ook moet de inzet binnen 3x basis arrangement voldoende op kunnen leveren.
 • Medicatie vragen

Klacht

Als u niet tevreden bent over uw traject, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw traject niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden:

 • U kunt advies en ondersteuning krijgen van Zorgbelang Nederland. Dit is een onafhankelijke organisatie die u de weg wijst en helpt bij het indienen van uw klacht. Het telefoonnummer is 0900-243 70 70. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.zorgbelang-nederland.nl
 • Ook kunt u een klacht indienen bij een tuchtcollege. Op de website www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl  kunt u het adres vinden van het regionaal tuchtcollege in uw regio. Het tuchtrecht is er om de kwaliteit van de gezondheidszorg te beschermen. De patiënt kan geen schadevergoeding vragen aan het tuchtcollege.
 • De NVO vindt het van groot belang dat haar leden zich in hun beroepsmatig handelen laten leiden door de beroepscode van de vereniging. Om de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te bewaken en te verbeteren moet dit handelen getoetst kunnen worden. De NVO heeft hiervoor twee tuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep.Zij hebben beide een onafhankelijke positie binnen de vereniging en ten opzichte van elkaar.Wanneer iemand van mening is dat een NVO lid in het beroepsmatig handelen in strijd heeft gehandeld met de beroepscode, kan hierover een klacht ingediend worden bij het College van Toezicht. Het College van Toezicht beoordeelt de klacht en doet naar aanleiding hiervan uitspraak. Wanneer de klacht gegrond is kan het College van Toezicht een maatregel opleggen.